Bài hình học số 1

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa nửa đường tròn vẽ tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn, trên Ax lấy điểm M sao cho AM > R. Từ M vẽ tiếp tuyến MC với nửa đường tròn, từ C vẽ CH vuông góc với AM. Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt…

Bài 8: Ôn tập chương II Đường tròn

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Sự xác định của đường tròn Đường tròn tâm  bán kính  là hình gồm tất cả các điểm cách đều  một khoảng là , kí hiệu là . Điểm  nằm trên đường tròn khi  Điểm  nằm trong đường tròn khi Điểm  nằm ngoài đường tròn khi Đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính…