Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

I. Kiến thức cần nhớ 1. Đường thẳng song song Hai đường thẳng  và  (với ) song song với nhau khi và chỉ khi:  Ví dụ: Hai đường thẳng  và  là hai đường thẳng song song. 2. Đường thẳng cắt nhau Hai đường thẳng  và  (với ) cắt nhau khi và chỉ khi:  Lưu ý: trường hợp vuông góc là một trường hợp…

Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )

I. Kiến thức cần nhớ 1. Đồ thị hàm số  Đồ thị hàm số  là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng , song song với đường thẳng  nếu  và trùng với đường thẳng  nếu  Chú ý: Đồ thị hàm số bậc nhất  còn được gọi là đường thẳng ;  được gọi là tung độ gốc của đường…

Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số

I. Kiến thức cần nhớ 1. Khái niệm hàm số Nếu đại lượng  phụ thuộc vào đại lượng thay đổi  sao cho với mỗi giá trị của  ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của  thì  được gọi là hàm số của ,  được gọi là biến số. Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc cho bằng…

Bài 10: Ôn tập chương I Căn bậc hai. Căn bậc ba

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Khái niệm căn bậc hai Căn bậc hai của số  không âm là số  sao cho . Định lí: Với hai số  và  không âm, ta có:  2. Hằng đẳng thức  với  là một biểu thức, ta có Và:  nếu  không âm nếu  âm 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương Với hai số  không…