Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

I. Kiến thức cần nhớ 1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn Định lí 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Ví dụ: Trong 1 tam giác vuông, góc đối diện với cạnh huyền là góc vuông (góc lớn nhất trong tam giác ấy) 2.…