Bài 1: Tứ giác

I. Kiến thức cần nhớ 1. Tứ giác Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Tứ giác lồi Tứ giác đơn là tứ giác mà các cạnh chỉ cắt nhau tại đỉnh. Tứ…