Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

I. Kiến thức cần nhớ 1. Nhắc lại khái niệm về đường tròn Đường tròn tâm  bán kính  là hình gồm tất cả các điểm cách đều  một khoảng là , kí hiệu là . Điểm  nằm trên đường tròn khi  Điểm  nằm trong đường tròn khi Điểm  nằm ngoài đường tròn khi 2. Cách xác định đường tròn Ta đã biết: Một…

Bài 6: Ôn tập chương I Hệ thức lượng trong tam giác vuông

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông Xét  vuông tại  với đường cao , ta có: 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn Xét  vuông tại . Đặt . Ta có: Ngoài ra, còn có các đẳng thức sau: 3. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Xét  vuông tại  II. Bài…

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

I. Kiến thức cần nhớ 1. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: Cạnh huyền nhân với  góc đối hoặc  góc kề. Cạnh góc vuông kia nhân với  góc đối hoặc  góc kề. Tổng quát hơn, ta có: 2. Trong một tam giác vuông, nếu biết trước hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn…