Bài 6: Ôn tập chương I Hệ thức lượng trong tam giác vuông

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông Xét  vuông tại  với đường cao , ta có: 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn Xét  vuông tại . Đặt . Ta có: Ngoài ra, còn có các đẳng thức sau: 3. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Xét  vuông tại  II. Bài…

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

I. Kiến thức cần nhớ 1. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: Cạnh huyền nhân với  góc đối hoặc  góc kề. Cạnh góc vuông kia nhân với  góc đối hoặc  góc kề. Tổng quát hơn, ta có: 2. Trong một tam giác vuông, nếu biết trước hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn…

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

I. Kiến thức cần nhớ 1. Nhắc lại định lí Pitago: Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Điều này cũng đúng đối với chiều đảo, tức là ta có hệ thức thì có thể suy ra tam giác đó vuông.  vuông tại   có  2.…